När ska jag inte använda Eeze/EezeNeo?

Läs alltid bipacksedeln i förpackningen noggrant före användning. Om du är osäker på hur du ska göra fråga din läkare eller apotekspersonalen. Vid vissa tillfällen ska Eeze/EezeNeo inte användas. Detta gäller även för andra receptfria värktabletter som är antiinflammatoriska och lindrar smärta, såsom läkemedel med ibuprofen och acetylsalicylsyra. 

Använd inte Eeze/EezeNeo :

  • om du är allergisk (överkänslig) mot diklofenak eller mot något av övriga innehållsämnen 
  • om du har eller tidigare har haft återkommande sår, blödningar eller brustet sår i magen eller tolvfingertarmen
  • om du har ökad blödningsbenägenhet
  • om du tidigare har drabbats av blödning eller brustet sår i mag-/tarmkanalen i samband med användning av smärtstillande läkemedel (NSAID)
  • om du har porfyri (en ämnesomsättningssjukdom)
  • om du har allvarligt nedsatt lever- eller njurfunktion, eller svår hjärtsvikt
  • om du har en känd hjärtsjukdom och/eller sjukdom i hjärnans blodkärl, t.ex. hjärtattack, stroke, ”mini-stroke” (transitorisk ichemisk attack, TIA). Du kan även ha haft förträngningar i blodkärlen till hjärtat eller hjärnan, eller har opererats för sådana förträngningar genom rensning av kärlen eller via en bypass-operation.
  • om du har eller har haft problem med blodcirkulation (perifer kärlsjukdom)
  • om du tidigare har drabbats av en allergisk reaktion som astma, snuva eller hudutslag när du tagit smärtstillade läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID
  • under graviditetens tre sista månader

Har du migrän?

Testa dig här!

migräntest

Du har väl inte missat Eezeneo?

Med Eezeneo når du maxkoncentration redan efter 20 minuter!

Läs mer