Skillnader mellan spänningshuvudvärk och migrän

Spänningshuvudvärk
Migrän
Var sitter huvudvärken?
Vanligen hela huvudet
(”band runt huvudet”)
Kan växla sida mellan attackerna
Hur ter sig huvudvärken/ karaktär?
KontinuerligIntensiv, pulserande
Associerade  symtom
Ofta tryckömhet över skalpen,nackens muskler. Tandgnisslare.

Ljus-, ljudkänslighet, illamående, kräkningar
Varaktighet
Episodisk: 30 minuter–1 vecka
Kronisk: ≥ 15 dagar/månad, minst 3 månader 
4–72 timmar 
1–72 timmar (barn < 15 år)
Attackfrekvens
Sporadisk till nästan dagligen,fluktuerande. Inga tydliga attacker.Varierande, ofta 1–3 gånger/månad
Tid på  dygnet
Hela dagen, väcker inte patientenOfta tidigt på morgonen
Remissionslängd
Beroende på yttre faktorerVarierande, t ex vid  graviditet
Utlösande  faktorer
Psykiska påfrestningar,  depressionAlkohol, sömnbrist, fasta,  avslappning efter fysisk och  psykisk stress, menstruation
Kön
Kvinnor:män 5:4Kvinnor (60–70%)
Debutålder
Barnaåren till 50 årBarnaåren till 50 år
Aura
NejJa, 10-20%

Källa: Läkemedelsboken 2014

Har du migrän?

Testa dig här!

migräntest